Seurobric
Nijverheidslaan 10
B 8560 Gullegem
Tel.: 056/40.09.96
Fax: 056/40.39.53
E-mail

Stratenplan

Uitvoering

Dankzij het Seurobric-systeem vraagt het bouwen van een woning minder tijd dan met gelijk welk ander bouwmateriaal. Volgende richtlijnen moeten worden opgevolgd:

  1. Funderingsvloer / werkvloer

Belangrijk voor een probleemloos oprichten van de Seurobric-muren is het effen zijn van de werkvloer. Indien dit niet zo is, worden de eerste bloklagen in een mortelbad geplaatst.

Als het funderingsbeton niet effen is, worden de eerste elementlagen in een mortelbad geplaatst.
Als het funderingsbeton effen is, worden de blokken op elkaar gestapeld, en vr het gieten de eventuele nodige spien aangebracht om pas en recht te blijven.
  2. Waterdichtheid

Het opkomend grondvocht kan op twee manieren worden tegenhouden:

 • hetzij door het instrijken van waterdichte kunststof
 • hetzij door gebruik van waterdicht beton bij de eerste stortlaag van ongeveer 15 cm hoogte:
  • 400 tot 450 kg P 40
  • 600 tot 720 l grind 4/14 of 4/28
  • 480 tot 500 l zand incl. 100 l duinzand

W/C = 0.45 - 0.57 = gewichtsverhouding water / cement verwerkt in 1 m beton.


  3. Wachtstaven

Verbinding tussen fundering en buitenmuur is nodig wanneer de buitenmuur belangrijke zijdelingse krachten moet opnemen.

Er kunnen verticale wachtstaven in het funderingsbeton geplaatst worden tijdens het gieten. Ofwel nadien door in het beton een gat te boren.
  4. Bouwverloop

Bij het gieten van het beton zijn er verschillende mogelijkheden:

 • manueel betonneren: men kan een muur opgieten in n of meerdere fasen
 • betonneren met centrifugaalpomp: het is aan te raden na het betonneren van de eerste 15 cm, met hydrofugebeton, de nodige schoringen aan te brengen en het geheel in verschillende kringlopen te betonneren tot verdiepingshoogte.
 • bij het gieten de tanden afschermen
  5. Stapeling van de blokken

De blokken worden in halfsteenverband geplaatst.
Bij het opbouwen van een hoek mag niet verzuimd worden een gedeelte van de zijde van het kopelement te verwijderen teneinde de eventuele hoekbewapening en een goede betonverbinding mogelijk te maken.

De Seurobric-elementen bezitten aan boven- en onderzijde een vertanding om de 2.25 cm. Met een fijne zaag kan men de elementen naargelang de noodwendigheden verzagen.
  6. Beton

Betonsamenstelling:

 • 300 kg P 40
 • 800 l steenzand 2/20 of 7/14
 • 400 l rijnzand

Voor het voledig vullen van de blokken moet het betonmengsel voldoende vloeibaar zijn.
Voorkeur: toevoeging van lastificeermiddel.

Het opgieten van de muren gebeurt steeds vanuit de hoeken (sterkste plaats van de muur).

De betonpomp-mond heeft een bepaalde s-vorm om de val te breken.

Soort pomp: centrifugaalpomp (chape-pomp)
  7. Lateiuivoering

De gewapende betonbalk wordt verwezenlijkt door bekisting in hout van de Seurobric-blokken en de betonmassa.

Aan de onderzijde van de elementen wordt door een polystreenplaat van 2 cm een bekisting aangebracht en ondersteund.

De rondboogopening wordt doorgebouwd. De boogvorm uitzagen en in de boog een dunne bekisting aanbrengen, de uitgesneden boogvorm terugplaatsen en ondersteunen. De rondboogbekisting is klaar voor het gieten.
  8. Blokken en hun afmetingen

Lengte: 67. cm
hoogte: 25 cm
dikte: 15.75 cm en 24.75 cm

module: 2.25 cm

Andere lengtes worden verkregen door het verzagen van de blokken.

Vormen:

 • 2 gesloten eindkanten
 • 1 gesloten eindkant
 • 2 open eindekanten

  9. Bouwen in de winter

Ook als nachtvorst te verwachten is, kan met het Seurobric-systeem gewoon verder gebouwd worden. Bij het einde van de werkdag, hoeft men alleen maar de half gevulde bovenrij met dubbele plastic folie (verpakking) af te dekken.
De omsluitende isolatie en de eigen warmte van het beton verhinderen mogelijke vorstschade.
(Het verhardingsproces wekt warmte op door een scheikundige reactie van het ingrijpen en de binding van de cementmoleculen).


  10. Prijsvergelijking - plaatsingskosten

Het feit dat bouwstoffen, met relatief lage materiaalkosten, toch nog een relatieve hoge eindprijs halen, is vooral toe te schrijven aan de vele uren die nodig zijn om ze te plaatsen (m.a.w. werkuren).

Hiernavolgend vindt u een tabel met de werktijd nodig om 1 m materiaal te verwerken:

 • baksteen van klein formaat: 5,5 tot 6 uur
 • baksteen van groot formaat: 4 tot 5 uur
 • Cellenbeton dikte 15: 4 tot 5 uur
 • Cellenbeton dikte 20: 3 tot 4 uur
 • Seurobric machinaal gevuld: 0.5 tot 1 uur

In dit schema zijn echter de noodzakelijke extra tijden, die verschillen van systeem tot systeem, niet meegerekend. Vb. bekisten en betonneren van steunen, ringbalken en dergelijke, het aanbrengen van materiaal, enz...
Een Seurobric-bouwblok (24,5 of 15,75 cm), 67,5 cm lengte, weegt nauwelijks 500 gr.
Het zware element, namelijk de betonvulling, kan met een betonpomp worden uitgevoerd (15 m/uur).


WAAROM      -     UITVOERING      -     DETAILS      -     AFWERKING      -     REALISATIES      -     PROMOTIES      -     CONTACT